Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy świętuje 30-lecie – Kurier Wileński

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy świętuje 30-lecie Kurier WileńskiPrzed 30 laty, 14 kwietnia 1989 r., na fali odrodzenia narodowego, przez grupę inicjatywną w Wilnie został powołany Związek Naukowców Polaków Litwy, … …read more