ContentLink – projekt

Nagłówek Contentlink

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

OPIS PROJEKTU

Dnia 09 maja 2013 roku podpisana została umowa Nr UDA – POIG.08.01.00-14-554/12-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie firmie Content Link Paweł Prochnowski, dofinansowania na realizację Projektu o nazwie „Stworzenie intermedialnej, interaktywnej platformy, rejestrującej i prezentującej wydarzenia kulturalne na terenie Polski”.
Dofinansowanie projektu wynosi 489.790 zł i stanowi 70% kosztów związanych z realizacją niniejszego Projektu.
Działanie systemu ma polegać na automatycznym hurtowym pobieraniu treści cyfrowych bezpośrednio od wydawców, automatycznym analizowaniu zawartości, przypisywaniu do odpowiednich kategorii oraz użytkowników dnieniem rynku edukacyjnego. Podstawowe funkcje programu sprowadzają się do mechanizmu pobierania treści, analizowania treści, przypisywania kategorii, umieszczaniu w repozytorium treści, przypisywaniu poziomu cenowego i rabatowania, oraz do mechanizmów udostępniania tej treści dla firm pracujących w modelu B2C. Jednym z najważniejszych elementów systemu jest mechanizm klasyfikowania treści. Polega on na automatycznym rozpoznawaniu rodzaju treści, przypisywanie jej do odpowiednich, zdefiniowanych z góry kategorii, oraz używanie zaawansowanej klasyfikacji wiekowej, dla zapewnienia bezpiecznego poziomu dostępu do treści dla osób niepełnoletnich.

Kontakt:     Paweł Prochnowskimuzyk44@yahoo.com

STAN REALIZACJI PROJEKTU

Etapy

Okres realizacji

Zadania

Stan

ETAP I 01/06/13 – 31/07/13 Analiza przygotowawcza Zrealizowany
ETAP II 01/08/13 – 30/11/13 Rozpoczęcie prac systemem pobierania treści Zrealizowany
ETAP III 01/12/13 – 31/03/14 Prace nad modułem agregacji oraz dystrybucji treści Zrealizowany
ETAP IV 01/04/14 – 30/06/14 Kontynuacja prac nad modułem agregacji oraz dystrybucji treści, działania informacyjne o projekcie Zrealizowany
ETAP V 01/07/14 – 31/10/14 Prace nad modułem zarządzania usługami oraz zarządzania modelem biznesowym Zrealizowany
ETAP VI 01/11/14 – 30/04/15 Prace nad modułem DEMO, uruchomienie serwisu, działania promocyjne o Projekcie Zrealizowany

 

OGŁOSZENIA

Data

Opis zakresu

Link do pliku

13.09.2013 Zapytanie Ofertowe ContentLink/e-B/2 dotyczące zakupu wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby stworzenia aplikacji informatycznej niezbędnej do realizacji projektu. Zapytanie_ofertowe_ContentLink_e-B_2
27.09.2013

Informacje o wyborze oferty

Informacje o wyborze oferty

*Pliki przeniesione do archiwum

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE

Więcej informacji o dotacjach unijnych i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla działania 8.1. ” Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, można dowiedzieć się na poniższych stronach.
Portal Unii Europejskiej                               http://europa.eu/index_pl.htm
Program Innowacyjna Gospodarka           http://www.poig.gov.pl/
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego         http://www.mrr.gov.pl/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości      http://www.parp.gov.pl/index/main/
Platforma promocyjna  Web.gov.pl          http://www.web.gov.pl/

 Nagłówek Contentlink

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo liczy się każda treść!