Poczta Polska zawarła porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – infoWire.pl

Poczta Polska zawarła porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni infoWire.pl …read more