70 lat polskiej kuźni talentów: Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS – Kolegium Gospodarki Światowej SGH” – Money.pl

70 lat polskiej kuźni talentów: Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS – Kolegium Gospodarki Światowej SGH” Money.plCzy absolwenci uczelni zawsze tracą kontakt ze swoją Alma Mater a często nawet ze sobą? Inaczej jest z absolwentami Wydziału Handlu Zagranicznego … …read more