Wojny miłosne – Polityka.pl

Polityka.plWojny miłosnePolityka.plTa książka daje możliwość wejścia w dialog z poetą, nie jesteśmy tylko czytelnikami wierszy, ale i uczestnikami rozmowy o tym choćby, że wiersz powstaje tam, gdzie czegoś wyrazić się nie da. Jerzy Jarniewicz, Sankcje, opracowanie i posłowie Marta … …read more