sierpień 15-16 (327-328) / 2017 – Art Papier

sierpień 15-16 (327-328) / 2017Art PapierWiersz staje się autonomiczny, w takim sensie, w jakim autoteliczność poezji rozumiemy jako działanie poza rzeczywistością i poza językiem, które – choć stwarza wrażenie nieustannego odnoszenia się do rzeczywistości – w gruncie rzeczy tworzy przestrzeń … …read more