Radom. Zakończył się Turniej Śpiewających Poezję. Wystąpił też Stanisław Soyka – Echo Dnia Radomskie

Echo Dnia RadomskieRadom. Zakończył się Turniej Śpiewających Poezję. Wystąpił też Stanisław SoykaEcho Dnia RadomskiePotem Piotr Dąbrówka zaśpiewał razem z Dorotą wiersz Tadeusza Nowaka, ”Bolą mnie nogi…”. Była też poezja Mariana Piechala, Jacka Kaczmarskiego, Bolesława Leśmiana. Odważne interpretacje poezji, ekspresja obu wokalistów zapadają w pamięć … …read more