Psalmy – poezja czy modlitwa? – Gość Krakowski

Gość KrakowskiPsalmy – poezja czy modlitwa?Gość KrakowskiPodczas sympozjum mnich analizował wiersz Tadeusza Gajcego „Modlitwa za rzeczy” z 1942 roku. Dowodził, że odczytywanie go w kontekście psalmów jest zabiegiem właściwym i twórczym, bo utwór jest poetyckim apelem do Boga, ukazującym techniczną … …read more