Poeci Sądecczyzny: Tadeusz Giewont-Szczecina – Sądeczanin.Info (Blog)

Sądeczanin.Info (Blog)Poeci Sądecczyzny: Tadeusz Giewont-SzczecinaSądeczanin.Info (Blog)Nie były to wiersze tak dobre, by poeta mógł wypłynąć na szersze wody”. Uściślijmy: witalizm to Skamander, a dominujący w tych wierszach smutek, melancholia i nastrojowość to Młoda Polska. Książka zawiera dwadzieścia pięć wierszy, podzielonych – jak …und weitere …read more