Poeci Sądecczyzny: Maria Lebdowiczowa – Sądeczanin.Info (Blog)

Sądeczanin.Info (Blog)Poeci Sądecczyzny: Maria LebdowiczowaSądeczanin.Info (Blog)W sensie artystycznym poezja Marii Lebdowiczowej nawiązuje do tradycji romantycznej i modernistycznej, a także liryki XX wieku, by wymienić Leopolda Staffa (Drzewa. Za Staffem) czy Józefa Czechowicza (Miasteczko. Mężowi – wiersz przekorny). Autorka … …read more