Pamięć poetycka Długosza i pamięć polityczna zdradzonej Europy czyli najazd … – wPolityce.pl

wPolityce.plPamięć poetycka Długosza i pamięć polityczna zdradzonej Europy czyli najazd …wPolityce.plPoeta przeczytał kilka wierszy, najpierw (po raz pierwszy odczytany na publicznym spotkaniu) wiersz z 12 kwietnia 2010 roku „Modlitwa za nich”, następnie „Ogarniam myślą Ich”, „Na grzebyk z grobu pod Bykownią” i „Oda do mowy kresowej”. Następnie … …read more

Bo liczy się każda treść!