Oblicza Niepodległej – Gość Gdański

Gość GdańskiOblicza NiepodległejGość GdańskiW projekcie bardzo wiele miejsca poświęcono młodzieży szkolnej, która angażuje się w poszukiwania dziennikarskie, czyli zdobywanie informacji, materiałów, wypowiedzi i wspomnień związanych z latami 20. i 30. XX w. W ramach projektu odbędą się również … …read more