Łęka Opatowska: Zdobywają recytatorskie laury – Tygodnik Kępiński

Łęka Opatowska: Zdobywają recytatorskie lauryTygodnik KępińskiZgodnie z regulaminem uczestnicy obowiązkowo prezentowali jeden wybrany utwór z twórczości Marii z Fredrów Szembekowej oraz drugi wiersz o dowolnej tematyce wybranego poety polskiego. Komisje konkursowe podkreśliły wysoki poziom recytacji. Jurorzy … …read more