Dziś 99. rocznica „Cudu nad Wisłą”. W Licheniu można zobaczyć pamiątki gen. Hallera – WTK.pl

Dziś 99. rocznica „Cudu nad Wisłą”. W Licheniu można zobaczyć pamiątki gen. Hallera WTK.pl”WSTĄP DO WOJSKA/ BROŃ OJCZYZNY, plakat z całopostaciowym przedstawieniem gen. Józefa Hallera, zachęcającego do boju, według litografii Stanisława … …read more