W imię Rzeszy – Rzeczpospolita

RzeczpospolitaW imię RzeszyRzeczpospolitaSzkic do pamiętnika, Paryż 1986]. Emanuel Ringelblum (historyk, członek podziemnej organizacji „Oneg Szabat”) w dzienniku. Dziś było strasznie. Zapowiedziano przez megafon podział miasta na trzy części: niemiecką, obejmującą Śródmieście wraz z Nowym … …read more