Zmagania z pamięcią. Otto Frank i dziennik jego córki – Co Jest Grane 24 (komunikaty prasowe)

Co Jest Grane 24 (komunikaty prasowe)Zmagania z pamięcią. Otto Frank i dziennik jego córkiCo Jest Grane 24 (komunikaty prasowe)Anna zaczęła pisać pamiętnik dla siebie (wersja A). Potem w radiu usłyszała obietnicę holenderskiego ministra szkolnictwa na emigracji, że kiedy skończy się wojna, zostaną wydane drukiem dotyczące jej świadectwa: wspomnienia, listy, pamiętniki. Od tej … …read more