„Jak krótki wiersz w poezji”- spotkanie w Domu Talmudycznym w Tykocinie – Wrota Podlasia

Wrota Podlasia„Jak krótki wiersz w poezji”- spotkanie w Domu Talmudycznym w TykocinieWrota PodlasiaAgnieszka Borowiecka – absolwentka studiów magisterskich na kierunku „Historia sztuki” oraz studiów licencjackich na kierunku „Ochrona dóbr kultury i środowiska” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach wyżej wspomnianych …und weitere …read more