Czy bursztyn z Bałtyku uratuje nas przed lekoopornymi bakteriami? Bada to 21 … – Gazeta Wyborcza

Gazeta WyborczaCzy bursztyn z Bałtyku uratuje nas przed lekoopornymi bakteriami? Bada to 21 …Gazeta WyborczaLudzie raczej pukali się w głowę, gdy mówiłem, że opieram hipotezę na wiedzy zaczerpniętej ze starodruku i wierzeń ludowych. Wielu mówiło, że uprawiam alchemię, że to żadna nauka. Ale się uparłem, bo czułem, że temat został potraktowany po macoszemu … …read more