„‚Cesarz’ Kapuścińskiego lepiej niż do klimatów KC PZPR pasuje do ‚Ucha … – tokfm.pl

„‚Cesarz’ Kapuścińskiego lepiej niż do klimatów KC PZPR pasuje do ‚Ucha …tokfm.pl’Nasi’ poeci – jak Rymkiewicz czy Wojciech Wencel – znaleźli się na liście. Czesław Miłosz na tematy narodowo-konserwatywne wypowiadał się … To akurat nie jest przykład najwybitniejszej poezji Rymkiewicza. – To bardzo niedobry wiersz – ocenia profesor. …read more