Andrzej Bursa. „Młody. Obiecujący. Poeta. Krakowski” – Gazeta Wyborcza

Gazeta WyborczaAndrzej Bursa. „Młody. Obiecujący. Poeta. Krakowski”Gazeta WyborczaZa to napisał, jak się później okazało, wiersz, który był przepustką do literatury. „Głos w dyskusji o młodzieży” ukazał się w … Poezja jego nie miała nic wspólnego z lakierowanym światem naszych własnych utworów”. Jan Guntner, przyjaciel, aktor … …read more