Abp Skworc: każda parafia powinna mieć na niedzielę ofertę pozaliturgiczną – Niedzela

Abp Skworc: każda parafia powinna mieć na niedzielę ofertę pozaliturgiczną Niedzela …read more